התחדשות עירונית ותמ"א 38


ייזום ראשון- החברה העירונית בע"מ תפקידה, בין היתר, ליזום ולפתח פרויקטים בתחום התשתיות והמקרקעין כולל התחדשות עירונית על כול סוגיה. החברה פועלת לסייע לנציגויות בתים משותפים למימוש חיזוק ועיבוי הבניינים במתווה המתאים לכל בניין, בניסיון להתגבר על האילוצים והמגבלות הקיימות של כל בניין .

בנוסף, החברה פועלת מתוך ראייה רחבה המאפשרת גמישות רבה יותר בהתאמת הפתרון לבניין בודד או למספר בניינים צמודים ואף למתחם שלם,  תוך מענה לצרכים העירוניים, כחלק מתפיסת התחדשות העירונית כוללת.

התחדשות עירונית מהי?

פרויקטים של התחדשות עירונית באים לחדש מרקמי מגורים ותיקים ובכלל זה- לשפר, לשדרג, לחזק ולמגן בנייני מגורים ולשדרג שטחים ציבוריים ותשתיות. הפרויקטים כוללים לרוב הוספת דירות חדשות באזורי מגורים בנויים ותיקים, על ידי חיזוק ועיבוי על גבי מבנים קיימים או על ידי הריסת מבנים ישנים ובניית חדשים במקומם. פרויקטים מסוג זה מקודמים הן ביוזמה ממשלתית והן ביוזמה פרטית.

פרויקט התחדשות עירונית מהווה הזדמנות עבור בעלי הדירות לחזק ולמגן את דירותיהם, להרחיב את דירותיהם, ובכך לשפר את איכות חייהם ולהשביח את נכסיהם.

להלן סוגי המסלולים למימוש התחדשות עירונית:


עיבוי וחיזוק – תמ"א 38

תמ"א 38- היא תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התמ"א קובעת הוראות למתן היתרי בנייה מכוחה, לצורך חיזוק ואינה מחייבת הכנת תכניות מפורטות.

פרויקטים מסוג תמ"א 38 מקודמים בהליכי תכנון קצרים יחסית, תוך בחינה מצומצמת של היבטים תכנוניים-סביבתיים הגובלים בחלקה.
פרויקט תמ"א 38 מתבצע בבניין בודד שקיבל היתר בנייה לפני המועד הקובע 01/01/1980

כדי לאפשר את החיזוק מתירה התמ"א חריגה מקווי בניין ומהגובה המותרים על פי תכניות מאושרות החלות על המקום. במקביל, מציעה התמ"א תמריצים לביצוע החיזוק על ידי תוספות בנייה.​​​ 

במסגרת פרויקט תמ"א 38 זוכים הדיירים ליתרונות רבים ללא עלויות כספיות מצידם, שבראשם חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה ובנוסף שדרוג פיתוח תשתיות ציבוריות ופרטיות , הוספת חניות, שיפוץ חזיתות המבנה, הוספת מעלית, שיפור מיגון ולעיתים גם הוספת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד).

יודגש, כי כל הפעולות האלו תורמות להשבחת הנכס.

פינוי – בינוי (הריסה ובנייה מחדש)

פינוי בינוי- הינו הליך של הריסת מבנים ישנים ובניית בניינים חדשים, איכותיים ומודרניים תחתיהם. פינוי בינוי מהווה פתרון למחסור בשטחים למגורים, להזדקנות אזורים ומבנים ​ומאפשר יצירת עתודות למגורים תוך שמירה על שטחים פתוחים ואספקת שירותים ציבורי​ים נאותים. ניתן לבצע זאת באמצעות הריסה ובנייה של המבנה הקיים (פינוי–בינוי) או לחילופין באמצעות בניית מבנה חדש בשטח אחר לטובת הדיירים המתפנים, ובהמשך הריסת המבנה הקיים ובנייתו מחדש (בינוי–פינוי–בינוי).

יישום פרויקטים אלו מוביל לרווח הדדי לשני הצדדים –  הדיירים נהנים מתנאי מגורים טובים יותר ומעלייה באיכות חייהם ללא הוצאה כספית מצדם, ומנגד אפשר ליצור עתודות מגורים חדשות תוך שמירה על שטחים פתוחים והוספת "ריאות ירוקות" בעיר.

 

פרויקטים נבחריםתמ"א 38    


הפרויקט הושלם

הפרויקט הושלם

הפרוקיט הושלם

הפרויקט הושלם

הפרויקט בביצוע

התקבל היתר בתנאים

נמסר לקבלן לביצוע

התקבל היתר בתנאים

נמסר לקבלן לביצוע

התקבל היתר בתנאים

נמסר לקבלן לביצוע

התקבל היתר

נמסר לקבלן לביצוע

הפרויקט בתהליך תכנון

התקבל  היתר בתנאים

ניוד זכויות

התקבל היתר בתנאים

ניוד זכויות

התקבל היתר בתנאים

נמסר לקבלן לביצוע

הפרויקט בהליך תכנון

התקבל היתר בתנאים

נמסר לקבלן לביצוע

הפרויקט בהליך תכנון

הפרויקט בהליך תכנון

הפרויקט בהליך תכנון

הפרויקט בהליך תכנון


התחדשות עירונית (פינוי/ בינוי)מתחם פינוי-בינוי שרירא 2-6  בהגשת תוכניות

טואול הקמת אתרי אינטרנט